wtorek, 6 września 2011

Permskie grzybobranie

Reduviasporonites
i martwe drzewa (Science)
Sezon na grzybobranie w pełni, więc tym razem słów kilka o grzybach sprzed ok. 250 mln lat czyli z końca permu, czasu jednego z największych wymierań w dziejach Ziemi.
W osadach z tego właśnie okresu bardzo często znajdowano filamentowe mikroskamieniałości, które zaliczono do palinomorf z rodzaju Reduviasporonites. Obecność tych palinomorf uważa się za świadectwo kryzysu ekologicznego, lecz ich prawdziwa pozycja taksonomiczna była przedmiotem debat.
Henk Visscher z zespołem (2011) przeanalizowali przynależność tych szczątków zarówno do glonów, jaki i do grzybów. Okazało się, że Reduviasporonites jest bardzo podobny do współczesnych filamentowych grzybów z rodzaju Rhizoctonia, które atakują rośliny powodując ich choroby i obumieracie.
Być może właśnie inwazja pasożytniczych grzybów niszcząca lasy pod koniec permu, potęgowała głęboki ekologiczny kryzys, na który złożyło się wiele czynników? Jednym z najważniejszych wydają się wielkie, syberyjskie wylewy wulkaniczne, powodujące ogromną emisję pyłów i gazów do atmosfery. Związany był z nimi wzmożony efekt cieplarniany i opady kwaśnych deszczy. Głęboka zapaść ekosystemów lądowych pod koniec permu wyrażona jest masowym (do 80% wszystkich palinomorf) występowaniem skamieniałości grzybów w osadach z tego czasu (Visscher et al., 1996). Na odnowienie ekosystemów leśnych, złożonych głównie z przedstawicieli ówczesnych nagozalążkowych, trzeba było czekać ok. 4 mln lat, aż do pogranicza wczesnego i środkowego triasu.

Źródła:
1. Visscher H. et al., 1996. The terminal Paleozoic fungal event: evidence of terrestrial ecosystem destabilization and collapse. PNAS 93 (5): 2155-2158 http://www.pnas.org/content/93/5/2155
2. Visscher H. et al., 2011.
Fungal virulence at the time of the end-Permian biosphere crisis? Geology 39 (9): 883-886. http://geology.gsapubs.org/content/39/9/883
3. Science Now: The Fungus That Ate the World http://news.sciencemag.org/sciencenow/2009/10/01-02.html0 komentarze:

Prześlij komentarz

Szanowni Czytelnicy!
Zachęcam Was gorąco do komentowania wpisów na blogu i jednocześnie zachęcam równie gorąco do korzystania z tagów HTML, szczególnie przy wklejaniu linków do stron internetowych.

Oto kilka przykładów tagów HTML obsługiwanych przez bloggera:
link - a href=
wytłuszczenie - b
kursywa - i